SMART

SMART - Skills Make Ready Teachers - prestižní kurz pro učitele angličtiny z dílny mezinárodní organizace (PPEF) za podpory britského vydavatelství s celosvětovým dosahem - Macmillan Education.

Jedná se o ministerstvem školství akreditovaný kurz, jehož cílem je vést učitele angličtiny ke zatraktivnění jejich každodenní výuky. Účastníci kurzu získávají dovednosti, které jim pomáhají udržovat výuku efektivní a zároveň zajímavou pro žáky. Důležitou složkou jsou nástroje výuky, které ji umožňují alternovat dle potřeb a schopností žáků.

KURZ JE AKREDITOVÁN MŠMT POD ČÍSLEM MSMT-28421/2015-1-648

Kurz SMART: Teaching Language se bude konat 19.5.2017. Cena za jednodenní kurz je 990 kč.

Cílem semináře je seznámit účastníky s různou metodikou výuky gramatiky, slovní zásoby a výslovnosti, a přiblížit jim komunikativní metody prezentace a procvičování gramatiky a slovní zásoby. Účastníci se seznámí s různými metodami a aktivitami, které pomáhají ke zlepšení kvality výuky AJ a tudíž zlepšení výkonnosti žáků. Metodika a aktivity zahrnují:

Prezentace gramatických jevů, slovní zásoby a výslovnosti

Funkce jazyka a slovních spojení

Procvičování gramatiky a slovíček

Metody procvičování výslovnosti

Recyklace gramatiky a slovíček

Použití získaných znalostí v mluveném a písemném projevu

Zahrnuto bude též posouzení efektivnosti různých učebních materiálů, pomůcek a učebnic AJ a jejich integrace do učebního programu a naplnění jejich cílů. 

Registrujte se a přidejte se v novém školním roce!

Ze zpětné vazby účastníků kurzu v minulém školním roce:

"Kurz SMART naprosto naplnil moje představy, myslím, že by měl být takový kurz povinný pro všechny!"

"Získala jsem spoustu praktivkých tipů pro svoji každodenní praxi a hlavně pocit, potvrzení že všechno je možné."

"Určitě veškeré informace využiji při výuce. O některých jsem dosdu neslyšela! Tento kurz je mnohem lepší než ty, kterými jsem dosud prošla."