SMART

SMART - Skills Make Ready Teachers - prestižní kurz pro učitele angličtiny z dílny mezinárodní organizace (PPEF) za podpory britského vydavatelství s celosvětovým dosahem - Macmillan Education.

Jedná se o ministerstvem školství akreditovaný kurz, jehož cílem je vést učitele angličtiny ke zatraktivnění jejich každodenní výuky. Účastníci kurzu získávají dovednosti, které jim pomáhají udržovat výuku efektivní a zároveň zajímavou pro žáky. Důležitou složkou jsou nástroje výuky, které ji umožňují alternovat dle potřeb a schopností žáků.

KURZ JE AKREDITOVÁN MŠMT POD ČÍSLEM MSMT-28421/2015-1-648 A ÚČASTNÍCI DOSTANOU OSVĚDČENÍ.

Kurz SMART 3: Teaching Skills se bude konat 27.10.2017 v Praze (místo bude upřesněno podle počtu účastníků) od 10.00 do 16.00. Cena semináře je 990 kč.

Název: Výuka jazykových dovedností: čtení, poslech, psaní a mluvení

Cílem semináře je seznámit účastníky s různou metodikou výuky jazykových dovedností: čtení, poslechu, psaní a mluvení, a přiblížit komunikativní metody výuky těchto dovedností. Účastníci se seznámí s různými metodami a aktivitami, které pomáhají ke zlepšení kvality výuky AJ a tudíž zlepšení výkonnosti žáků. Metodika a aktivity zahrnují:

 Výuka čtení pomocí různých dílčích dovedností

 Výuka poslechu pomocí různých dílčích dovedností

 Různé metodiky výuky psaní: "controlled writing", "product writing", "process writing" a "freewriting"

 Výuka mluvení se zaměřením na správnost jazyka a se zaměřením na dovednost (mluvení)

 Použití získaných znalostí v mluveném a písemném projevu

Zahrnuto bude též posouzení efektivnosti různých učebních materiálů, pomůcek a učebnic AJ a jejich přístup k výuce jazykových dovedností.

Registrujte se a přidejte se v novém školním roce!

Ze zpětné vazby účastníků kurzu v minulém školním roce:

"Kurz SMART naprosto naplnil moje představy, myslím, že by měl být takový kurz povinný pro všechny!"

"Získala jsem spoustu praktivkých tipů pro svoji každodenní praxi a hlavně pocit, potvrzení že všechno je možné."

"Určitě veškeré informace využiji při výuce. O některých jsem dosdu neslyšela! Tento kurz je mnohem lepší než ty, kterými jsem dosud prošla."