Vítejte v Nadačním Fondu Prague Peak              Welcome to The Prague Peak Education Fund

Od roku 1992 se věnujeme podpoře učitelů v České republice. Nabízíme profesní vzdělávání, kariérové poradenství a zkvalitňování zázemí pro výuku nejen anglického jazyka. To vše díky organizaci Charitativního softballového turnaje.

Since 1992 we have been supporting teachers in the Czech Republic. We offer courses and seminars, vocational guidance and improving the teaching background. All that thanks to our Charity Softball Tournament.

Co děláme                                                                             What we do

Demokracie ve škole - workshopy pro žákovské parlamenty

Funguje na vaší škole žákovský parlament, ale není to pořád "ono"? Nevíte, jak nastavit role jeho členů a členek a rozjet jeho efektivní fungování? Pomocí školení "na míru" se společně podíváme na vzájemnou spolupráci nejen mezi členy parlamentu, ale také s vedením školy, s pedagogy, žáky a rodiči.

Does your school have a student parliament, but it's still not "it"? Don't know how to set the role of its members and and make it work effectively? With the help of "tailor-made" training, we will look at mutual cooperation not only between the members of the parliament, but also with school management, teachers, schoolmates and parents.

Spojte se s námi! 

Get in touch with us!

The Prague Peak Education Fund

Zborovská 58, 150 00, Praha 5
education@ppef.cz

+420 736 765 154

facebook.com/tppef

IČO: 485 489 87