Učitelské kruhy

Nabízíme školám kariérové poradenství a supervizi šité na míru.

Kariérové portfolio učitele

Zvyšování profesní kvalifikace pedagogických pracovníků a jejich rozvoj je jednou z priorit Nadačního fondu Prague Peak. Naše aktivity jsou zaměřeny na další vzdělávání pedagogických pracovníků, a to v tématech podpory základních gramotností, společného vzdělávání, spolupráce a vzájemného učení pedagogů a osobnostního rozvoje pedagogů i ředitelů (vedoucích pracovníků). V rámci implemetance kariérního řádu učitelů nabízíme poradenství pro pedagogické pracovníky a to formou:

- individuálního sezení se zkušeným kariérovým poradcem

- skupinového poradenství pro kolektiv učitelů v rámci školy

Poskytujeme jak poradenství dlouhodobé, tak jednorázové konzultace.

Supervize

Supervize je důležitou součástí profesního růstu, protože pomáhá rozvíjet reflexi a sebereflexi toho, co děláme a co prožíváme.

Supervize může být zaměřena na prohloubení prožívání, lepší porozumění dané situaci, uvolnění tvořivého myšlení a rozvoj nových perspektiv profesního chování. Současně může být supervize také modelem učení. Cíle supervize představují vyšší uspokojení z práce, zvýšení její kvality a efektivity, prevence profesního vyhoření.

Stejně jako v jiných pomáhajích profesích je důležité vytvořit i pro učitele prostor pro sdílení svých každodenních zkušeností se žáky a možnost nahlédnout na ně za pomoci zkušeného profesionála.

Nabízíme supervizi pro učitele a vedoucí pracovníky, individuální i skupinovou.  Pro bližší informace se na nás obraťe na education@ppef.cz