Učitelské kruhy

Nabízíme školám kariérové poradenství a supervizi šité na míru.

Reference na Učitelské kruhy

říjen 2019, ZŠ Líšnice:

 "Sebereflexi dělám často, ale je skvělé, když je u toho někdy zvenčí a dokáže pojmenovat, co říkám."

"Setkání mi otevřelo oči, je potřeba koukat na pilíře školy směrem ve i směrem k sobě, aby byli spokojení všichni, ne jen rodiče.

"Dobré je si uvědomit, že musím dělat taky něco pro sebe"

Cena za setkání (4 hodiny) Učitelských kruhů je 500 kč/účastník.

Kariérové portfolio učitele

Zvyšování profesní kvalifikace pedagogických pracovníků a jejich rozvoj je jednou z priorit Nadačního fondu Prague Peak. Naše aktivity jsou zaměřeny na další vzdělávání pedagogických pracovníků, a to v tématech podpory základních gramotností, společného vzdělávání, spolupráce a vzájemného učení pedagogů a osobnostního rozvoje pedagogů i ředitelů (vedoucích pracovníků). V rámci implemetance kariérního řádu učitelů nabízíme poradenství pro pedagogické pracovníky a to formou:

- individuálního sezení se zkušeným kariérovým poradcem

- skupinového poradenství pro kolektiv učitelů v rámci školy

Poskytujeme jak poradenství dlouhodobé, tak jednorázové konzultace.

Supervize

Supervize je důležitou součástí profesního růstu, protože pomáhá rozvíjet reflexi a sebereflexi toho, co děláme a co prožíváme.

Supervize může být zaměřena na prohloubení prožívání, lepší porozumění dané situaci, uvolnění tvořivého myšlení a rozvoj nových perspektiv profesního chování. Současně může být supervize také modelem učení. Cíle supervize představují vyšší uspokojení z práce, zvýšení její kvality a efektivity, prevence profesního vyhoření.

Stejně jako v jiných pomáhajích profesích je důležité vytvořit i pro učitele prostor pro sdílení svých každodenních zkušeností se žáky a možnost nahlédnout na ně za pomoci zkušeného profesionála.

Nabízíme supervizi pro učitele a vedoucí pracovníky, individuální i skupinovou.  Pro bližší informace se na nás obraťte na education@ppef.cz

Lektorky učitelských kruhů jsou vázané mlčenlivostí a dodržují etický kodex bežný pro profesionální supervizní setkání. 

Na setkání v rámci učitelských kruhů se těší lektorky Alice Müllerová a Andrea Csirke.

Andrea Csirke
Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a Vysokou školu ekonomickou v Praze. Mám za sebou práci na různých pozicích u nadnárodních společností. Během svého působení u Probační a mediační služby ČR jsem pomáhala pachatelům a obětem trestní činnosti na cestě k dosažení mimosoudního urovnání sporu. Specializovala jsem se na věci nezletilých a mladistvých, kteří se dostali do konfliktu se zákonem. Základní vzdělání v kariérovém poradenství jsem získala na dvousemestrálním Distančním kurzu kariérového poradenství na Stockholmské Univerzitě. Dále jsem certifikována jako kariérový poradce a lektor ve švýcarské metodě CHQ - self management of competences, úroveň B2. Průběžně navštěvuji kariérové workshopy vedené švýcarským koučem Thomasem Dienerem a dalšími odborníky v této oblasti. Přes deset let jsem členem sebezkušenostní skupiny zaměřené na sebepoznání a komunikaci.

Alice Müllerová

Vystudovala jsem sociální práci. Krátce jsem působila ve firmě zaměřené na rekvalifikace a vzdělávání, věděla jsem ale, že mi to tak nestačí. Chtěla jsem se tématu vzdělávání a poradenství věnovat hlouběji. Pracovala jsem jako sociální pracovnice v řadě projektů neziskových organizací - v azylovém domě, v komunitním centru pro cizince apod. Vždy jsem vnímala, že práce je téma, které řeší každý, ať už se nachází v jakékoliv životní situaci. Od řešení práce jako existenční nezbytnosti až po hledání vlastní identity. Protože i mě toto téma zajímalo, začala jsem se tomu více věnovat. Absolvovala jsem celo řadu výcviků zaměřených na psychoterapii a poradenství. Měla jsem také možnost několik let pracovat jako konzultantka v evropském programu Euroguidance, jehož cílem je podpora rozvoje kariérového poradenství v České Republice. Z těchto zkušeností dodnes čerpám.