The Heavy Hitters International Fundraising Softball Tournament

The 50th International Heavy Hitters Tournament is scheduled for October 5 - 6, 2024. This October will be SPECIAL! We are going to celebrate! 50th edition of the Heavy Hitters tournament and the registration is now OPEN for all divisions - begginers (TEDDY BEARS), recreational (CUBS) and competitive (BEARS) division. We can´ t wait to meet with all our friends! Scroll down and register your team and help us grow and thrive for the good cause! 

We are also still collecting money for our charity purposes through individual contributions. Please scroll down for payment details and THANK YOU ALL who decide to chip in. We couldn´t do it without you!

Join our facebook group at https://www.facebook.com/groups/406744349719010/

Photogallery from the last tournament

The Prague Peak Education Fund hosts a softball tournament that brings together teams representing the international business and academic community and in 25 years of its existence became a Prague tradition. Through the collection of entry fees from participating teams and in-kind sponsorship on refreshments from businesses we raise money to fund our educational activities. Organization of this tournament helps us raise money to support school in Thomayer University Hospital in Prague, where thanks to your support long‑termed hospitalized children gain the opportunity to attend lessons and classes and fun activities they are not able to attend in regular school due to their injuries.

50. Mezinárodní charitativní softbalový turnaj je naplánován na 5. a 6. října 2024. Moc se těšíme na shledání se všemi přáteli na hřištích! Zaregistrujte svůj tým v odkazu níže a staňte se součástí mezinárodní komunity. Bez vás by to nešlo!

Turnaj Heavy Hitters Charity Softball Tournament for Education je naší hlavní akcí pro získávání finančních prostředků na vzdělávací akce a projekty. Tento softbalový turnaj se za 25 let své existence stal tradicí pro mezinárodní podnikatelskou a akademickou komunitu, jejíž týmy se zde pravidelně setkávají a utkávají. Vstupní poplatky firemních i soukromých týmů a výtěžek z prodeje občerstvení jsou použity na realizaci aktivit nadačního fondu. Výtěžek z turnaje je využit na realizaci projektu Grab the Reader, supervizních setkání pro učitele - Učitelské kruhy a na podporu Základní školy při Thomayerově nemocnici v Praze. 

REGISTER YOUR TEAM NOW!

Payment details:

Nadační fond Prague Peak Education Fund

Bank: Československá Obchodní Banka a.s.

Bank Address: Lazarská 6, Praha 2, Czech Republic

Account No.: 178022282/0300

IBAN: CZ52 0300 0000 0001 7802 2282

SWIFT (BIC): CEKOCZPP

ID number: 485 48 987

EAGLES PRAGUE BASEBALL AND SOFTBALL FACILITY - Pálkařská 225 Prague 4