SMART

SMART - Skills Make Ready Teachers - prestižní kurz pro učitele angličtiny z dílny mezinárodní organizace (PPEF) za podpory britského vydavatelství s celosvětovým dosahem - Macmillan Education.

Jedná se o ministerstvem školství akreditovaný kurz, jehož cílem je vést učitele angličtiny ke zatraktivnění jejich každodenní výuky. Účastníci kurzu získávají dovednosti, které jim pomáhají udržovat výuku efektivní a zároveň zajímavou pro žáky. Důležitou složkou jsou nástroje výuky, které ji umožňují alternovat dle potřeb a schopností žáků.

KURZ JE AKREDITOVÁN MŠMT POD ČÍSLEM MSMT-28421/2015-1-648 A ÚČASTNÍCI DOSTANOU OSVĚDČENÍ.

Ve školním roce 2018/2019 nabízíme kurz SMART jako dva dvoudenní kurzy, které je možné hradit ze šablon MŠMT. Kurz splňuje časovou dotaci a je příslušně akreditován.

Název: Použití hudby, videa, internetu a interaktivních tabulí ve výuce

Účastnící se seznámí se škálou aktivit ve kterých se používá hudba, video, internet nebo interaktivní tabule k výuce gramatiky, slovní zásoby a jazykových dovedností. Aktivity si účastníci nejen vyzkoušejí, ale budou také seznámeni s pedagogickými principy jednotlivých aktivit a jejich vhodným použitím pro žáky různých věků, dovedností a stupňů pokročilosti. Součástí semináře bude také seznámení s tím, jak je lze prakticky aplikovat tyto aktivity v hodinách AJ ve vztahu k učebním plánům ŠVP.

Registrujte se a přidejte se v novém školním roce!

Ze zpětné vazby účastníků kurzu v minulém školním roce:

"Kurz SMART naprosto naplnil moje představy, myslím, že by měl být takový kurz povinný pro všechny!"

"Získala jsem spoustu praktických tipů pro svoji každodenní praxi a hlavně pocit, potvrzení že všechno je možné."

"Určitě veškeré informace využiji při výuce. O některých jsem dosud neslyšela! Tento kurz je mnohem lepší než ty, kterými jsem dosud prošla."