O nás 

Nadační fond Prague Peak Education Fund (PPEF) od roku 1992 pomáhá učitelům v kariérním růstu.

Z prostředků získaných v rámci HEAVY HITTERS,

mezinárodního charitativního softbalového turnaje:

Podporujeme jazykové dovednosti dětí a mládeže

  • zakládáním anglických knihoven ve školách
  • metodologickou podporou a vzděláváním učitelů angličtiny v rámci systému DVPP
  • vzděláváním dlouhodobě hospitalizovaných dětí

Zvyšujeme standardy celoživotního vzdělávání učitelů

  • individuálním kariérovým poradenstvím a plánováním kariérního řádu
  • supervizními skupinami a kulatými stoly pro učiteleAbout us

Since 1992, The Prague Peak Education Fund is helping teachers to improve their work and grow.

With the proceed from HEAVY HITTERS

International Charity Softball Tournament we:

Support language skills of the youth by

  • building English libraries in schools
  • providing methodological support and

accredited courses for English teachers

  • funding summer lectures in hospital schools

Improve teachers lifelong learning standards by

  • providing individual career guidance and career planning
  • organizing supervision groups and round tables for teachers

Spolupracujeme s

We cooperate with

Macmillan Education               

Prague Morning           

Copy General       

Anglo-American University in Prague